PayPal-försäljningsavgifter som du behöver se ut för

Paypal avgifter få Nylont

PayPal-saldo Den operativa delen av ditt konto innehåller ditt PayPal-saldo, vilket är de pengar som är tillgängliga för betalning eller överföring. När du använder vår betalningstjänst för att betala en annan användare instruerar du oss att överföra pengarna från ditt PayPal-saldo till mottagarens konto. Du måste ha tillräckligt med tillgängliga pengar i PayPal-saldot för att täcka beloppen för alla betalningar du gör samt de transaktionsavgifter du är skyldig oss när betalningen görs. Även andra krav gäller — se avsnittet Göra en betalning nedan. Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt PayPal-saldo eller har valt en förvald betalningsmetod begär du också att vi ska erhålla pengar för din räkning från din tillämpliga betalningsmetod och utfärda elektroniska pengar till ditt PayPal-saldo så att betalningen kan göras. När du överför dina pengar måste du ha ett tillräckligt PayPal-saldo för att täcka värdet för överföringen då denna genomförs.

Hur fungerar Paypal för casinon?

PayPal Pte. Genom att använda tjänsten bekräftar och godkänner du uttryckligen att ni är bunden av dessa AV. Bruten utgör reglerna och villkoren för avtalet mellan dig och PayPal och reglerar din användning av tjänsten. Dessa Bruten upphäver och ersätter alla tidigare versioner du kan ha mottagit eller innehar. När du registrerar dig för tjänsten måste du läsa, samtycka till samt godkänna samtliga regler och villkor inom AV. AV tillhandahålls dig och sluts på svenska.

Related Content

Odla här skapar du ett PayPal-konto 2 oktober av Arleen PayPal är världens mest populära mellanhandstjänst för onlineinköp. Därborta MoneyGram och banköverföringar var standarden gällande talet vänder sig idag över miljoner internetanvändare till PayPal för att avsända pengar till varandra baserat på ett e-postadress. Varför är PayPal så populärt?

530531532533534535536537538

Leave a Reply

Your email address will not be published.