Evolution Gaming – Fortsatt hög tillväxt

Gaming analys Gods casino Hintertürchen

Tangiamo Touch Q Den nya försäljningsstrategin börjar bära frukt Tangiamo har installerat över elektroniska spelbord och annan utrustning i ca 30 länder runt om i världen, bland kunderna finns några av världens största kasinoföretag. Under har flera kundavtal tecknats och under Q planeras systemprodukten Gaming Bridge att lanseras, vilket innebär att Tangiamo tar steget från att vara en leverantör av spelbord till att även erbjuda infrastruktur och mjukvara inom Gaming. Till estimeras omsättningen öka till ca 20 MSEK och givet gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett värde per aktie om 1,10 kr i ett Base scenario. Större fokus på att digitalisera och höja användarupplevelsen I många av länderna där gambling är legaliserat finns ett stort antal casinos eller liknande instanser och utbudet är ofta mättat. Tangiamos erbjudande är idag primärt Bolagets elektroniska spelbord, där marknadsmässiga värdedrivare förväntas vara en ökad efterfrågan från operatörer, inom landbaserade spelbord, att digitalisera, öka användarupplevelsen och ytoptimera. Tangiamo siktar på fler avtal för vinstdelning En viktig parameter för att Bolaget ska kunna närma sig ett positivt kassaflöde är bl. Tangiamo har nyligen inlett partnerskap med bl. Magic Bet och Bell Casino avseende vinstdelningsavtal. Magic Bet har för avsikt att ställa ut Tangiamos spelbord i alla sina ca 40 gaming halls.

Rekordsiffror och stark trading update

Den andra frågan är: Hur högt aktad är egentligen Evolution Gaming? Svaret gällande den första frågan får alla begrunda ut svaret själv på. Den andra frågan behöver vi undersöka närmare. Inom tabellen nedan från Börs Data kan vi se att Evolution Gaming slår rekord efter rekord när det innefatta både omsättning och vinst. Evolution Gaming tjänade 2.

Värd att fiska upp efter kursfall

Utsikterna för ser dessutom ännu bättre ut. En sektor som rusat under pandemin är gaming och gambling. I podden gör Johnny Torssell en genomgång bruten de större bolagen i sektorn samt hittar positiva lägen för flera bruten dem, ur ett tekniskt analytiskt synsätt. Betsson bottnade i mars när pandemin växte kraftigt i Sverige. Aktien toppade i somras vid 80 kr. Embracer befinner sig i långsiktig upptrend såsom toppade den 9 november, och gällande medellång sikt befinner sig aktien inom en konsolideringsfas. Evolution Gaming levererade ett köpsignal den 30 november och aktien är uppe i kr. Kindred ligger lite efter Evolution och levererade ett köpsignal den 4 december.

Analytiker

Please refer to important disclosures here. Mot följd av den starka efterfrågan förväntar bolaget sig nu en EBITDA-marginal förut något under års marginal om Avseenden de asiatiska intäkterna säger Evolution att de bara arbetar med operatörer såsom är licensierade i Europa, hur dessa operatörer i sin tur arbetar inom Asien har vi ingen insyn inom och Evolution säger inget om avta kunder. Bolaget ser fortsatt en bärkraftig efterfrågan från både operatörer och slutkonsumenter. Evolution opererar nu ungefär live casino-bord och ser fortsatt god efterfrågan av operatörerna. Allt annat lika så håller en hög takt på bordsexpansionen tillbaka marginalerna något kortsiktigt då kostnader tas först och sen skalar intäkterna stegvis upp. Vi tror att marknaden fortsatt underskattar vilket kvalitetsbolag Evolution verkligen är och anser att konsensus alltjämt är för försiktiga med sina marginalantaganden förut varför gradvis upprevideringar av estimaten är att vänta under Bland annat odla har Evolution lanserat nya innovativa game så som DreamCatcher och Lightning Roulett vilka enligt dess kunder operatörerna inneha kommit att bli två av dom tio mest intäktsgenererande kasinospelen online. Ett hög innovativ förmåga gör att vi fortsatt tror att Evolution kommer befinna den dominerade live casino-leverantören under dom närmaste åren.

3 siste fra Pareto:

Bolaget är aktivt inom i-gaming, en fack med hög strukturell tillväxt. Angler visar något av de starkaste operationella nyckeltalen bland spelbolagen på börsen, en anledning till detta är att man har sin egen plattform vilket håller betryckt kostnaderna och är tämligen unikt förut mindre spelbolag. Vi ser ett motiverat värde om 11,5 kr vilket utför att vi ser en hög förmåga i aktien. Bolaget har en bärkraftig balansräkning men, vi ser visa regulatoriska risker på de marknader där bolaget vilket gör att vi ser ett medelhög risk. Strukturell tillväxt… Angler Gaming är aktivt inom i-gaming, som är en branch med hög strukturell expansion.

528529530531532533534535536

Leave a Reply

Your email address will not be published.